Rafiko OÜ korraldab juba üle 20 aasta avalikke ja firmasiseseid finantskoolitusi ja raamatupidamiskoolitusi.
Pakume nii tööalaseid täiendkoolitusi kui ka koolitusi tööotsijatele. 
Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Koolitusi korraldame vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele ja täiendkoolituse standardi nõuetele.

Sisekoolituste ehk tellimuskoolituste korraldamisel saab klient koolitusprogrammi kokku panna koolituste teemadest, mis  on hetkel talle kõige vajalikumad ja lähtudes oma organisatsiooni töötajate tasemest. Koolitusgrupi komplekteerib klient vastavalt oma meeskonna vajadustele ja lähtudes kokkulepitud koolitusgrupi suurusest, et tagada koolituse teoreetilise osa ja praktiliste tööde kvaliteet. Koolituse tellijaga lepitakse kokku koolitusprogrammi eesmärk, täpne programmi sisu, programmi maht, koolituse toimumise koht ja aeg, korralduslikud küsimused ning maksumus. Kui kokkulepe on saavutatud, väljastatakse tellijale arve ja koolituse eest tasutakse üldjuhul enne koolituse algust, kui ei ole kokkulepitud teisiti. 

Avalike koolituste kohta pannakse kodulehele järgnev info:

 • toimumise aeg ja koht
 • koolituse maksumus
 • koolituse läbiviija/d
 • koolituse sihtgrupp
 • koolituse eesmärk
 • koolituse täpsem sisu - nii teoreetiline kui praktiline osa

Avalikule koolitusele saab registreeruda kodulehelt registreerimisvormi kaudu või saates oma registreerimissoovi e-kirjaga või registreerudes mõne teise koolitust vahendava lehe kaudu.
Tööotsijad saavad koolitusele registreeruda kas meie registreerimisvormi või Eesti Töötukassa iseteenindusportaali kaudu.
Saades registreerimissoovi, saadame  koolitushuvilisele kinnituse koolitusele registreerumise kohta paari tööpäeva jooksul e-postiga ja väljastame vastava arve.

Koolituse eest tasumine (va Töötukassa kaudu koolitusel osalejad) toimub arve alusel enne koolituse toimumist vastavalt maksetähtajale . Arve tasumisega kohustub registreerunu koolitusel osalema. Koolitusest loobumisel tuleb koolitushuvilisel sellest koolituse korraldajat viivitamatult teavitada. Teatamise korral tagastatakse kliendile koolituse tasu või soovi korral saab klient tasutud summat kasutada mõnel teisel meie koolitusel. Koolituse pooleli jätmisel koolitustasu ei tagastata. Kui klient jätab koolitusele tulemata ja ei teavita eelnevalt, siis makstud koolitustasu ei tagastata või kuulub juba väljastatud arve 100% ulatuses tasumisele.

Eesti Töötukassa kaudu koolitusel osalejad lähtuvad koolituskaardi tingimustest. Tutvu koolituskaardiga...

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine
Kui koolitus mingitel põhjustel ei toimu või lükatakse edasi(näiteks ei registreeru vajalik arv osalejaid), antakse registreerunutele sellest teada hiljemalt 2 päeva enne koolitust ja tagastatakse makstud summad või soovi korral saab koolitushuviline kasutada juba makstud summat mõnel teisel meie koolitusel.

Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides ja üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Koolituse kvaliteedi tagamiseks peavad koolitajad omama:

 • kõrgharidust - magistrikraadi tasemel
 • praktilist töökogemust õpetatavas valdkonnas
 • ettevõtluskogemust

Meie koolitustel on praktilised juhtimis- ja finantsjuhtimiskogemused ühendatud kaasaegse teooriaga.
Kasutatav õppemeetod on - õppimine läbi tegevuse, kombineerides omavahel:

 • kaasaegse teooria
 • elulised praktilised ülesanded
 • grupitööd
 • praktilised juhtimissituatsioonid (case studys)
 • klientide küsimustele/probleemidele lahenduste leidmise

Kõik koolitusel osalejad saavad teema kohta põhjalikud õppematerjalid.

Koolituse lõppedes saavad kõik koolituse täies mahus läbinud vastava tõendi.

Tagasiside
Osalejad täidavad koolituse lõpus tagasisidelehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule, koolitajale ja koolituse korraldusele ning teevad omapoolseid ettepanekuid. Tagasisidelehti analüüsivad koolitajad ning vajadusel muudavad koolituse sisu, meetodeid või täiendatakse koolituse korraldust.

 

Koolitustel jagatavad koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigusega. Nende omandiõigus kuulub koolitajatele ja Rafiko OÜ-le. Koolitusmaterjale ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel, levitada, muuta, reprodutseerida, eksponeerida, müüa, rentida ega avalikult näidata ilma Rafiko OÜ kirjaliku loata.
Tekkivad vaidlused püütakse kõigepealt lahendada pooltevaheliste läbirääkimistega.

 

 
*