Sisekoolitused ja konsultatsioonid

Iga koolitus on personaalne, arvestades maksimaalselt konkreetse kliendi vajadusi. 

Firmasisesed koolitused koostame koostöös kliendiga:

 • leppides teemad ja mahud kokku kliendi soovidest lähtuvalt,
 • arvestades maksimaalselt kliendi vajadustega ja
 • soovi korral kaasates koolitustele ka teisi oma ala asjatundjaid.

Võta ühendust rafiko@rafiko.ee ja anna teada oma soovidest.

Näiteid sisekoolituste teemadest, kuid konkreetse koolituse teema sõltub kliendi vajadustest:

Finantsjuhtimine ja raamatupidamine

 • Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja finantsjuhile.
 • Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine
 • Finantsjuhtimine ja strateegia – valikud majanduskasvu aeglustumisel (Kuidas olla edukas majanduskasvu aeglustumisel?)
 • Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs (mittefinants)juhile
 • Projektijuhi finantsprogramm – projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvestamine, juhtimine ja analüüs
 • Eelarvestamine ja hinnakujundus nüüdisaegses organisatsioonis
 • Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis
 • Tootmisjuhi finantsprogramm Eelarvesüsteemi juurutamine ja arendamine organisatsioonis
 • Kulu- ja juhtimisarvestuse süsteemi arendamine organisatsioonis
 • Tegevuspõhine kuluarvestus (activity-based costing, ABC) – juurutamine ja arendamine organisatsioonis
 • Controllingu juurutamine ja arendamine organisatsioonis
 • Rahakäibe juhtimise nüüdisaegsed meetodid
 • Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
 • Projektide finantsanalüüs ja tasuvus
 • Majandusarvestus (raamatupidamine, juhtimis-ja kuluarvestus, controlling) juhtidele
 • Vastutuspõhise arvestuse juurutamine ja arendamine organisatsioonis
 • Klientide kasumlikkuse juhtimine ja analüüs (managing customer profitability & customer profitability analysis)
 • Tulude, kulude ja rahakäibe juhtimine, eelarvestamine ja analüüs

Strateegiate juurutamine ja tulemuslikkuse mõõtmine

 • Finantsjuhtimine ja strateegia – valikud praeguses majandussituatsioonis
 • Strateegiate arendamine ja juurutamine organisatsioonis
 • Tulemuslikkuse mõõtmine (performance measurement) nüüdisaegsete juhtimissüsteemide juurutamiseks
 • Tasakaalus tulemuskaart (Balanced Scorecard) ja selle juurutamine
 • Protsessijuhtimise nüüdisaegsed meetodid
 • Väärtustel põhinev juhtimine (value based management)