Registreerimine koolitusele:
Valige Teile sobiv õppevorm:
  1. Reaalajaskoolitused:
    – kontaktkoolitused koolitusruumis
    – veebikoolitused zoomi keskkonnas.
    Koolitused koolitusruumis ja veebikoolitused võivad toimuda üheaegselt. 
  2. E-õppe vormis koolitused – personaalne iseseisev õpe perioodilise suhtluse ja tagasisidega kokkulepitud aja jooksul. Tagasiside telefoni teel või veebikeskkonnas. Registreerimisel märkige palun, mis ajal sooviksite koolitusega alustada. 

Saatke palun e-kiri järgmiste andmetega aadressile rafiko@rafiko.ee


Koolitus, millel soovite osaleda:
Õppevorm (e-õpe / grupikoolitus koolitusruumis/veebis):
Osaleja ees- ja perekonnanimi:
Osaleja e-posti aadress:
Osaleja telefoni nr:
Kui Teil on töötukassa koolituskaart, siis lisage oma isikukood, Töötukassa piirkond, konsultandi nimi ja telefoni nr., Teie kliendikaardi number:
Maksja andmed arve jaoks (nimi ja aadress va kui tasub Töötukassa):


Registreerumissoovi saamisel saadame Teile registreerimiskinnituse ja mitte reaalajas toimuva e-õppe korral täpsustame Teiega koolituse toimumise aja.

Küsimuste korral võtke palun ühendust rafiko@rafiko.ee või tel.: 5043202

Õppetasu maksmine toimub üldjuhul arve alusel enne koolituse toimumist vastavalt arvele märgitud maksetähtajale. Eesti Töötukassa kaudu koolitusel osalejad lähtuvad koolituskaardi tingimustest. 

Õppetasu tagastamise tingimused ja  kord
Arve tasumisega kohustub registreerunu koolitusel osalema. Koolitusest loobumisel tuleb  sellest koolituse korraldajat viivitamatult teavitada e-posti aadressil: rafiko@rafiko.ee.

Kui koolitusel mitteosalemisest teatatakse vähemalt 5 tööpäeva  enne koolituse algust, siis lepitakse koolitatavaga kokku uue koolituse aeg või tagastatakse 100% koolituse maksumusest. Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse algust või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata või kuulub juba väljastatud arve 100% ulatuses tasumisele. 

Kui koolitus mingitel põhjustel ei toimu või lükatakse edasi (näiteks ei registreeru vajalik arv osalejaid), antakse registreerunutele sellest teada hiljemalt 2 päeva enne koolitust ja tagastatakse kliendi taotluse alusel makstud summad või soovi korral saab koolitushuviline kasutada juba makstud summat mõnel teisel meie koolitusel.