Slaidid ja videod

Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs mittefinantsjuhile

Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine

Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs

Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs

Raamatupidaja – tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht

Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile

Projektijuhi finantskoolitus

Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile

Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis

Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine ja avalike teenuste kaardistamine

Ettevõtja ja juhi finantskoolitus

Eelarvesüsteemi juurutamine ja arendamine organisatsioonis

Omahinna arvestus – omahind ja üldkulude jaotamine

Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus, controlling raamatupidajale ja finantsjuhile

Tegevuspõhine kuluarvestus (activity-based costing, ABC) – juurutamine ja arendamine organisatsioonis

Alustava ettevõtte finantsjuhtimine

Müügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogramm

 
Videod

Koolitusi tutvustav video

Finantsanalüüs ja bilansi lugemine

Projektijuhi finantskoolitus

Raamatupidaja – tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht

Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs (mittefinants)juhile