Visioonist praktiliste lahendusteni!

Finantskoolitused on parim investeering tulevikku! Oled oodatud:

  • e-õppesse, mis on personaalne koolitus koolitatavaga kokkulepitud ajal. E-õpe sisaldab koolitusmaterjale, koduseid töid ja tagasisidet. Personaalne tagasiside, iseseisvate tööde lahenduste arutelu ja tekkinud küsimustele vastamine toimub telefoni- või videokõnena või Chatina.
  • grupikoolitusele koolitusruumis või ZOOMi keskkonnas reaalajas (veebikoolitus).
    Koolitus toimub koolitusruumis, kui koolitusel osalejaid 2 nädalat enne koolituse toimumist on rohkem kui 3. Vastasel juhul toimub koolitus Zoomi keskkonnas reaalajas.

Koolituste korraldaja on Rafiko OÜ, kes on ka Töötukassa koolituspartner

Koolituskalender: koolitused koolitusruumis/zoomis

 

Koolitaja Sander KaruKoolitaja Sander Karu: Kuidas  koolitan…

Koolituste ülesehituses lähtun põhimõttest: õppimine läbi tegevuse.

Lähtuvalt konkreetsest koolitusprojektist kombineeritakse omavahel:

  • teooria,
  • praktilised ülesanded,
  • grupitööd,
  • praktilised juhtimissituatsioonid (case studys).

Teoreetiline osa 

Teoreetilises osas keskendun nüüdisaegsetele lähenemistele ja eesmärgi saavutamiseks kõige otstarbekama(te) teooria(te) valikule. Üldjuhul tuleb kasuks ka olulisemate teadmiste värskendamine.
Sageli on samas valdkonnas mitmeid erinevaid teooriaid, kuid kõiki teooriaid ei ole mõtet juurutada.

Aitan klientidel lihtsalt ja loogiliselt eristada erinevatest teooriatest olulise ning valida ja juurutada erinevatest teooriatest vajalikud.

Näiteks kulude arvestuses on mitmed kliendid soovinud kasutada igati nüüdisaegset tegevuspõhist kuluarvestust (ABC kuluarvestus, activity based costing), kuid teadvustades teisi kuluarvestuse meetodeid, on leitud majanduslikult efektiivsemaid lahendusi. Samal ajal on mitmeid näiteid, kus tegevuspõhist kuluarvestust on olnud otstarbekas täiendada veel jääktuluarvestuse (marginal costing) ja sihtkuluarvestuse (target costing) põhimõtetega.

Praktilised ülesanded

Ülesannete lahendamise käigus kinnistatakse erinevaid teooriaid ja illustreeritakse nende kasutusvõimalusi. Ülesannete koostamisel ja valikul arvestan vastava valdkonna ja organisatsiooni (näiteks kasumile suunatud ja kasumile mittesuunatud) spetsiifikaga.

Grupitööd

Grupitööde (teamwork) käigus keskendutakse küsimustele, miks, mida ja kuidas teha ühe või teise teooria või lahenduse juurutamiseks või probleemi lahendamiseks.

Oluline on osalejate kogemuste väljatoomine ja sageli on tulemuseks 1 + 1 = 4.
Väga häid tulemusi oleme grupitööde käigus saanud meeskonna liikmete erinevate nägemuste ühtlustamisel ning konkreetsete tegevuskavade väljatöötamisel ja juurutamisel.

Näiteks strateegiate väljatöötamisel on grupitööde osakaal koolitusprogrammides üle 2/3 koolituse mahust. Saavutamaks parimat tulemust, oleme sisekoolituste käigus paindlikult täpsustanud grupitööde teemasid.

Praktilised juhtimssituatsioonid

Praktilisi juhtimissituatsioone kasutan võimalike lahenduste väljatoomiseks ja teiste kogemuste edastamiseks.

On olnud koolitusprojekte, milles enamik kasutatavaid juhtimissituatsioone on koostatud osalejate poolt lähtuvalt töös tekkivatest probleemidest. Arutame koos läbi võimalikud lahendused ning töötame välja tegevuskavad edasiseks tegevuseks.

Rafiko Kirjastuse raamatud avalikel koolitustel ja e-õppe koolitustel, eelarvestamine, projektijuhi finantskoolitus, ettevõtja ja juhi finantskoolitus, finantsanalüüs, finantsjuhtimine, controlling. kulude juhtimine, kuluarvestus, omahinna arvestus