COM_SIMPLECALENDAR_PRINT
November 2019
Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine ja avalike teenuste kaardistamine, 2 päeva Tallinn 13.11 - 14.11.2019
Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine. 2 päeva Tallinn 18.11 - 19.11.2019
Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus. 3 päeva Tallinn 18.11 - 20.11.2019
Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht. 4 päeva Tallinn 25.11 - 28.11.2019
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile. 2 päeva Tallinn 25.11 - 26.11.2019
February 2020
Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs, 3 päeva Tallinn 04.02 - 06.02.2020
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus, 2 päeva Tallinn 04.02 - 05.02.2020
March 2020
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine. 2 päeva Tallinn 16.03 - 17.03.2020
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs. 3 päeva Tallinn 16.03 - 18.03.2020
Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs. 3 päeva Tartu 24.03 - 26.03.2020
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus. 2 päeva Tartu 24.03 - 25.03.2020
Tegevuspõhine kuluarvestus (activity-based costing ABC) - juurutamine ja arendamine organisatsioonis, 2 päeva Tallinn 30.03 - 31.03.2020
April 2020
Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs. 2 päeva Tallinn 07.04 - 08.04.2020
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile. 1 päev Tallinn 07.04.2020
*

 


Rafiko OÜ on Eessti Töötukassa koolituskaardi partner.

Uurige Töötukassa poolt pakutavat teenust: Tööta ja õpi!:

  www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi

1. mail 2017 aastal alustas Töötukassa töötust ennetavate teenuste pakkumisega töötajatele ja tööandjatele.

Töötust ennetavad teenused on mõeldud: 
töötajatele , kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; 
tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel.