Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse käsiraamat (CD sisu e-kirjaga). Sander Karu

VIIMASED RAAMATUD!      ISBN 978-9985-9910-3-9; 2008; 39 lk 

Hind: 19.- eur.

TELLI...

 

Raamatus vaadeldakse põhivarade ja amortisatsioonikulude arvestamise erinevaid võimalusi lähtudes nüüdisaegsetest kulude juhtimise ja arvestuse põhimõtetest.
 

Sissejuhatus, autorist ja sisukord

CD-l on raamatu amortisatsioonikulu arvestuse erinevate meetodite näited Exceli tabelite kujul, mis võimaldab ise erinevate meetoditega amortisatsioonikulu arvestusi teha ning amortisatsioonikulu arvestusega seotud RTJ juhendeid.
Kuna paljudel arvutitel pole tänapäeval CD lugejat, siis saadame CD-l oleva info (failid) e-kirjaga. Juhul, kui soovite siiski CD-d, palun lisada vastav märge.

CD sisu:

  • Sirgjooneline meetod
  • Alaneva jäägi meetod
  • Kahekordselt väheneva jäägi meetod
  • Aastate summa meetod
  • Tegevusmahu meetod
  • Erinevatel meetoditel arvestatud amortisatsioonikulu võrdlus.
  • Lisaks Raamatupidamise Toimkonna juhendeid ja Raamatupidamise seadus.

 

 

*

................................ .. ......