Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis I osa (CD sisu saadame e-kirjaga).  Sander Karu

ISBN 978-9985-9213-9-5; 2008; 336 lk

Hind: 38.- eur

TELLI...


Parim raamat 2008 International University Audentes TSEBA: Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis I osa, kaasas CD (CD sisu võime saata ka e-kirjaga)

Sissejuhatus, autori tutvustus ja sisukord

CD sisu saadame e-kirjaga. Kuna paljudel arvutitel pole tänapäeval CD lugejat, siis saadame CD-l oleva info (failid) e-kirjaga. Juhul, kui soovite siiski CD-d, palun lisada vastav märge.

CD sisu:

  • Jääktulupõhine kasumiaruanne
  • Läbilaskekulu arvestus
  • Tootmise omahinna arvestus tegevuspõhise kuluarvestuse (ABC) meetodil
  • Täisomahinna arvestus traditsioonilisel meetodil
  • Töökulude andmik
  • RTJ 1
  • RTJ 2
  • RTJ 4
  • RTJ 5
  • RTJ 10
*

................................ .. ......