Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Hind 880 eur + km

Koolitaja:

Sander Karu,
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor, koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse
Tel: 5043202
E-mail:rafiko@rafiko.ee

Eesmärk
ja õpiväljundid:

(vajalikud) teooriad praktikasse!

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • värskendanud eelarvestamise baasteadmisi ja arengutrende
 • lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi eelarvestamisel
 • praktiseerinud olulisemate eelarvete koostamist
 • leidnud võimalusi tekkepõhise eelarvestamise juurutamiseks ja arendamiseks oma töös
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Sihtgrupp:

Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, äriarenduse spetsialistid, ostu- ja müügijuhid, arendusjuhid, finantsjuhid, projektijuhid, raamatupidajad, ökonomistid, ostu- ja müügitöötajad, finantscontrollerid, majandusarvestuse analüütikud jt nii ettevõtetest kui ka avalikust sektorist.

Koolituse kestvus:

2 päeva, koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi; auditoorse/praktilise töö tunnid: 16 akadeemilist tundi

 

Ajakava

Esimene päev:

 • 10.00-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.45 koolitusprojekt

Järgmine päev:

 • 9.00-10.30 koolitusprojekt
 • 10.30-10.45 vaheaeg
 • 10.45-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.00 koolitusprojekt

 

Olulisemad teemad:

 • Eelarvestamise olemus ja olulisemad mõisted
 • Tekkepõhine ja kassapõhine eelarvestamine
 • Eelarvete koostamise eesmärgid
 • Eelarvestamise protsess:
 • strateegiline ja pikaajaline eelarvestamine,
 • koondeelarve
 • Eelarvestamine juhtimissüsteemis
 • Prognoosimine ja eelarvestamine
 • Eelarvete koostamise meetodid:
 • „Ülevalt alla“ või „alt üles“?
 • baasist või nullbaasist?
 • perioodiline või pidev?
 • Eelarvekorraldus
 • Üleminek kassapõhiselt eelarvestamiselt tekkepõhisele eelarvestamisele
 • Eelarvesegmentide moodustamine
 • Eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamine
 • Ettevalmistused eelarvete koostamiseks
 • Visioon ja missioon
 • Eesmärgid ja strateegia
 • Väärtusahela analüüs
 • Tulemuslikkuse mõõtmine ja mõõtmismudelid (tasakaalus tulemuskaart)
 • Tulude ja kulude arvestus eelarvestamisel
 • Projektide eelarvestamine
 • Kuidas prognoosida ja planeerida rahakäivet?
 • Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides
 • Traditsioonilise tekkepõhise eelarve koostamine
 • Praktiline ülesanne: Eelarvete koostamine (põhitegevuse eelarved, eelarvestatud bilanss, tulude kulude eelarve, rahavoogude prognoos)
 • Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas
 • Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB)
 • Tekkepõhise ja tegevuspõhise eelarvestamise erinevused
 • Praktiline ülesanne: Tekkepõhise ja tegevuspõhise eelarve koostamine
 • Nüüdisaegsed eelarvestamise meetodid ja praktiline koostamine
 • Paindlikud eelarved controllinguks
 • Sihtkuluarvestus
 • Kaizen eelarvestamine
 • Kohanduv eelarvestamine (beyond budgeting)
 • Tasakaalus tulemuskaart (Balanced scorecard) ja eelarvestamine
 • Eelarvete kasutamise stiil
 • Miks eelarvetest ei ole kasu?
 • 15 soovitust eelarvete koostamiseks

Koolituse meetod:

Õppimine läbi tegevuse

 • teooria
 • praktilised ülesanded
 • grupitööd
 • case studyd
 


 Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.