Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Hind 880 eur + km

Koolitaja:

Sander Karu,
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor, koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse
Tel: 5043202
E-mail:rafiko@rafiko.ee

Eesmärk
ja õpiväljundid:

(vajalikud) teooriad praktikasse!
Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • värskendanud oma teadmisi rahakäibe (rahavoogude) prognoosimisest, eelarvestamisest ja analüüsist ning käibekapitali juhtimisest
 • õppinud täpsemalt prognoosima ja eelarvestama rahakäivet (rahavoogu)
 • leidnud võimalusi raha efektiivsemaks kasutamiseks
 • vähendanud ostjatelt laekumata summadega seotud riske ja suurendanud krediidikontrolli efektiivsust
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Sihtgrupp:

Raamatupidajad, juhid, juhatuse liikmed, majandusarvestajad, finantsjuhid, äriarenduse spetsialistid, ökonomistid, controllerid, analüütikud, allüksuste juhid, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad jt finantspraktikud nii äriühingustest kui ka avalikust sektorist.

Koolituse kestvus:

2 päeva, koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi; auditoorse/praktilise töö tunnid: 16 akadeemilist tundi

Ajakava:

Esimene päev:

 • 10.00-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.45 koolitusprojekt

Järgmine päev:

 • 9.00-10.30 koolitusprojekt
 • 10.30-10.45 vaheaeg
 • 10.45-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.00 koolitusprojekt

Olulisemad teemad:

 • Mis on rahakäibe (RKJ) (rahavoogude) juhtimine?
 • Milline on rahakäibe juhtimise eesmärk?
 • Kellele ja miks on rahakäibe juhtimine kasulik?
 • Ettevalmistused rahakäibe juhtimiseks
 • Analüüs: Rahakäibe juhtimine minu organisatsioonis
 • Rahakäibe tsükkel ja selle olulisus
 • Kuidas prognoosida ja planeerida rahakäivet?
 • Rahakäibe prognoos (eelarve) ja eelarvete süsteem
 • Rahakäibe eelarve (prognoosi) vormid ja nende kasutamine
 • Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja planeerimine
 • Projektide eelarvestamine ja rahakäibe prognoosi koostamine
 • Praktiline näide: Organisatsiooni rahakäibe prognoosi koostamine
 • Kuidas analüüsida ja uuendada rahakäibe prognoosi (eelarve)
 • Kuidas juhtida käibekapitali?
 • Raha ja selle ekvivalentide juhtimine
 • Raha konversiooniperioodi leidmine
 • Ostjate tasumata summade juhtimine ja analüüs
 • Krediidikontroll ja võlgade sissenõudmine
 • Varude juhtimine ja analüüs
 • Lühiajaliste kohustuste juhtimine ja analüüs
 • Likviidsuse ja maksevõime analüüsid
 • Rahavoogude aruande koostamine: otsemeetod ja kaudmeetod
 • Rahavoogude aruande analüüs
 • Suhtarvude kasutamine rahakäibe planeerimisel, juhtimisel ja analüüsil

Koolituse meetod:

Õppimine läbi tegevuse

 • teooria
 • praktilised ülesanded
 • grupitööd
 • case studyd

 Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

 Osalejate arvamusi:

Kõige väärtuslikumad olid arutlused erinevates raamatupidamise aruannetes olevate andmete seostest, nende kasutamisest analüüsiks ja planeerimiseks. Kõige huvitavamad olid praktilised ülesanded ja arutelud.

Jevgeni Sazonov

Enda jaoks pean kõige olulisemaks saadud teadmisi rahakäibe prognoosimise kohta. Meeldis väga, et teemade kohta olid ülesanded, mida sai pärast koos analüüsida.

Raaja Rand