Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine e-õppena

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Hind 795 eur + km

Koolitaja:

Sander Karu,
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor, koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse
Tel: 5043202
E-mail:rafiko@rafiko.ee

Eesmärk
ja õpiväljundid:

(vajalikud) teooriad praktikasse!

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • värskendanud eelarvestamise baasteadmisi ja arengutrende
 • lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi eelarvestamisel
 • praktiseerinud olulisemate eelarvete koostamist
 • leidnud võimalusi tekkepõhise eelarvestamise juurutamiseks ja arendamiseks oma töös
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Sihtgrupp:

Juhid, juhatuse liikmed, äriarenduse spetsialistid, allüksuste juhid, ostu- ja müügijuhid, arendusjuhid, finantsjuhid, projektijuhid, raamatupidajad, ökonomistid, ostu- ja müügitöötajad, finantscontrollerid, majandusarvestuse analüütikud jt nii ettevõtetest kui ka avalikust sektorist.

e-õppe korraldus:

 • Õppematerjalid: 
  – slaidid väljastatakse personaalselt e-postiga (pdf, powerpoint,, word, Excel või kokkuleppel muus formaadis) või tehakse kättesaadavaks pilveteenuses.
  – 2 Sander Karu raamatut (üldjuhul saadetakse pakiautomaati)
  „Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele“ ja
  „Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis“ 
  -õppevideod ja võimalusel osaliselt veebikoolitus
 • Iseseisvate tööde arv: 11
  Koolitusel osaleja esitab iseseisvad tööd elektrooniliselt (pdf, powerpoint,, word, excell).
 • Personaalne tagasiside, iseseisvate tööde lahenduste arutelu ja tekkinud küsimustele vastamine toimub telefoni- või videokõnena või Chatina.
 • Koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi, millest 0 on auditoorse/praktilise töö tunnid

 

Olulisemad teemad:

 • Eelarvestamise olemus ja olulisemad mõisted
 • Tekkepõhine ja kassapõhine eelarvestamine
 • Eelarvete koostamise eesmärgid
 • Eelarvestamise protsess:
 • strateegiline ja pikaajaline eelarvestamine,
 • koondeelarve
 • Eelarvestamine juhtimissüsteemis
 • Prognoosimine ja eelarvestamine
 • Eelarvete koostamise meetodid:
 • „Ülevalt alla“ või „alt üles“?
 • baasist või nullbaasist?
 • perioodiline või pidev?
 • Eelarvekorraldus
 • Üleminek kassapõhiselt eelarvestamiselt tekkepõhisele eelarvestamisele
 • Eelarvesegmentide moodustamine
 • Eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamine
 • Ettevalmistused eelarvete koostamiseks
 • Visioon ja missioon
 • Eesmärgid ja strateegia
 • Väärtusahela analüüs
 • Tulemuslikkuse mõõtmine ja mõõtmismudelid (tasakaalus tulemuskaart)
 • Tulude ja kulude arvestus eelarvestamisel
 • Projektide eelarvestamine
 • Kuidas prognoosida ja planeerida rahakäivet?
 • Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides
 • Traditsioonilise tekkepõhise eelarve koostamine
 • Praktiline ülesanne: Eelarvete koostamine (põhitegevuse eelarved, eelarvestatud bilanss, tulude kulude eelarve, rahavoogude prognoos)
 • Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas
 • Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB)
 • Tekkepõhise ja tegevuspõhise eelarvestamise erinevused
 • Praktiline ülesanne: Tekkepõhise ja tegevuspõhise eelarve koostamine
 • Nüüdisaegsed eelarvestamise meetodid ja praktiline koostamine
 • Paindlikud eelarved controllinguks
 • Sihtkuluarvestus
 • Kaizen eelarvestamine
 • Kohanduv eelarvestamine (beyond budgeting)
 • Tasakaalus tulemuskaart (Balanced scorecard) ja eelarvestamine
 • Eelarvete kasutamise stiil
 • Miks eelarvetest ei ole kasu?
 • 15 soovitust eelarvete koostamiseks

Koolituse meetod:

 e-õpe – õppematerjalidena väljastatakse:

 • personaalsed koolitusmaterjalid
 • Lisaõppematerjalina on  e-õppe koolituse hinnas raamatud: 
  Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele
  Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis I osa
 


 Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.