Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile e-õppena

 

Hind 450 eur + km

Koolitaja:

Sander Karu, 
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor, koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse 
Tel: 5043202
E-post:rafiko@rafiko.ee

Eesmärk
ja
õpiväljundid:

(vajalikud) teooriad praktikasse!

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate juhile vajalikest olulisematest raamatupidamise, juhtimisarvestuse, finantsprognoosimise ja finantsjuhtimise mõistetest, printsiipidest ja aruannetest
 • teadvustanud raamatupidamise ja finantsjuhtimise prioriteete, millele keskenduda juhina oma töös
 • praktiseerinud juhile otsustamiseks vajaliku finantsaruandluse koostamist ja analüüsi
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks

Sihtgrupp:

Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, äriarenduse spetsialistid, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, arendusjuhid, raamatupidajad, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad, analüütikud jt töötajad, kelle põhilised tööülesanded ei ole otseselt seotud majandusarvestuse ja finantsjuhtimisega

e-õppe korraldus:

 • Õppematerjalid: 
  – slaidid väljastatakse personaalselt e-postiga (pdf, powerpoint,, word, Excel või kokkuleppel muus formaadis) või tehakse kättesaadavaks pilveteenuses
  -õppevideod ja võimalusel osaliselt veebikoolitus.
 • Iseseisvate tööde arv: 8
  Koolitusel osaleja esitab iseseisvad tööd elektrooniliselt (pdf, powerpoint,, word, excell).
 • Personaalne tagasiside, iseseisvate tööde lahenduste arutelu ja tekkinud küsimustele vastamine toimub telefoni- või videokõnena või Chatina.
 • Koolituse kogumaht: 8 akadeemilist tundi, millest 0 on auditoorse/praktilise töö tunnid

Olulisemad teemad:

 • Mida teha, et juht ja finantsinimesed (raamatupidaja, finantsjuht) infost ühtemoodi aru saaksid?
 • Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks
 • Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
 • Kas ja millised on avaliku sektori ja äriühingute raamatupidamise ja finantsjuhtimise olulisemad erinevused?
 • Raamatupidamise aastaaruanne
 • Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne – miks on juhile kasulikud?
 • Kas keskenduda varadele, kohutustele, omakapitalile, kasumile, tulude, kuludele või rahavoogudele?
 • Bilansi “lugemine”
 • Millele pöörata erilist tähelepanu käibevarast, põhivarast, kohustustest ja omakapitalist info saamisel?
 • Kasumiaruande skeemid ja “lugemine”
 • Millist kasumiaruande skeemi ja vormi eelistada?
 • Brutokasum, ärikasum, kasum enne tulumaksustamist, puhaskasum – kas ja miks olulised juhile?
 • Rahavood ehk rahakäive ja rahavoogude aruanne
 • Rahakäibe prognoos (kassaprognoos, raha prognoos, rahakäibe eelarve, cash flow)
 • Kas juhtimises keskendun rahakäibe prognoosile või rahavoogude aruandele?
 • Rahakäibe tsükkel
 • Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?
 • Eelarvestamine ja finantsprognoosimine
 • Praktiline ülesanne: bilansi, kasumi ja rahavoogude prognoosimine ja eelarvestamine
 • Bilansi “lugemine” versus eesmärgistatud finantsanalüüs
 • Finantsanalüüs ja olulisemad suhtarvud
 • Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes?

Koolituse meetod:

e-õpe – õppematerjalidena väljastatakse:

 • personaalsed koolitusmaterjalid

Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend. 

Osalejate arvamusi:

Väga hea koolitus, mis annab hea ülevaate raamatupidamisest. Erinevad näited rikastavad ja aitavad paremini mõista õpiväljundeid.
Kirill Badikin

Koolitus andis olulise teadmise: eelarvestamine on olulisem kui “tahavaatepeegli” analüüs.
Rasmus Heinla
Coop Finants AS

Meeldisid ülesanded ja eriti lõpuülesanne (alg- ja lõppbilanss, rahavoog jne.)
Marian

Rafiko Kirjastuse raamatud avalikel koolitustel ja e-õppe koolitustel, eelarvestamine, projektijuhi finantskoolitus, ettevõtja ja juhi finantskoolitus, finantsanalüüs, finantsjuhtimine, controlling. kulude juhtimine, kuluarvestus, omahinna arvestus