Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs


Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus
 

Koolitaja:
Sander Karu,
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor, koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse
Tel: 5043202
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Eesmärk
ja õpiväljundid:
Lihtsalt ja loogiliselt finantsidest mittefinantsjuhile!

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:
 • saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest
 • teadvustanud olulisemaid aspekte seoses tulude, kulude, rahakäibe, investeeringute juhtimise, eelarvestamise ja analüüsiga, millele keskenduda mittefinantsjuhina oma töös
 • analüüsinud oma eesmärke ja tööülesandeid seostatuna organisatsiooni finantsalaste eesmärkide, eelarvete ja analüüsiga
 • praktiseerinud tulude, kulude, rahakäibe, investeeringute juhtimise, eelarvestamise ja analüüsi teoreetiliste põhimõtete kasutamist praktiliste ülesannete lahendamisel
 • leidnud efektiivsemaid võimalusi tulude, kulude, rahakäibe, investeeringute juhtimise, eelarvestamise ja analüüsi kasutamiseks oma töös
 • koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks
Sihtgrupp:
Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, tootmisjuhid, arendusjuhid, ostu- ja müügijuhid, raamatupidajad, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad, analüütikud jt töötajad, kelle põhilised tööülesanded ei ole otseselt seotud majandusarvestuse ja finantsjuhtimisega
Koolituse kestvus:
3 päeva, koolituse kogumaht: 24 akadeemilist tundi; auditoorse/praktilise töö tunnid: 24 akadeemilist tundi
Ajakava:

Esimene päev:

 • 10.00-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.45 koolitusprojekt

Järgmised päevad:

 • 9.00-10.30 koolitusprojekt
 • 10.30-10.45 vaheaeg
 • 10.45-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.00 koolitusprojekt
Olulisemad teemad:
Esimene päev

Nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise olemus ning mittefinantsjuhi roll
Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
 • Rahakäibe tsükkel
 • Kuidas tekib olukord, et ettevõttel on kasum ja raha ei ole?
 • Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne – miks on mittefinantsjuhile vajalikud?
 • Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes?
Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks
Tulemuslikkuse mõõtmine ja mõõtmismudelid.

Eelarvete koostamine
 • Eelarvestatud kasumiaruanne
 • Rahakäibe eelarve
 • Eelarvestatud bilanss
 • Eelarvestatud rahavoogude aruanne
Teine päev

Tulude ja kulude arvestus
 • Kulude arvestuse olemus, eesmärgid ja roll nüüdisaegse organisatsiooni juhtimises.
 • Kululiikide arvestus
 • Kulukohtade arvestus
 • Kuluarvestuse põhimõtted: Osakuluarvestus ja täiskuluarvestus.
 • Täiskuluarvestus: Olemus ja eesmärgid.
 • Omahinna kujunemine.
 • Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused
 • Üldkulude jaotamise meetodid ja kulukäiturite valik.
 • Traditsiooniline ja tegevuspõhine kuluarvestus.
 • Osakuluarvestus.
 • Jääktulupõhise kasumi kujunemine
 • Kulud - maht - kasum analüüs. Tasakaalupunkt. Tasakaalupunkti diagramm.
 • Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel
Finantsanalüüs
 • Finantsanalüüsi olemus, eesmärgid ja vajadus
 • Finantsanalüüsi läbiviimine
 • Finantsanalüüsi meetodid ja tehnikad.
 • Raamatupidamise aastaaruande analüüs
 • Käibevara hindamine ja analüüs.
 • Põhivara hindamine ja analüüs.
 • Lühiajaliste kohustuste hindamine ja analüüs.
 • Pikaajaliste kohustuste hindamine ja analüüs.
 • Omakapitali analüüs.
 • Finantsanalüüsi tehnikad ja nende kasutamine: vertikaalanalüüs, horisontaalanalüüs, suhtarvude analüüs
 • Suhtarvude kasutamine finantsanalüüsi läbiviimisel.
Kolmas päev

Investeeringute eelarvestamine ja juhtimine
 • Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud?
 • Kuidas planeerida investeeringuid?
 • Investeeringute tasuvuse hindamise meetodid
 • Investeerimisprojekti riskide hindamine
 • Projekti rahavoogude planeerimine
 • Tasuvusarvestustel põhinevad hindamise meetodid
 • Raha aegväärtuse kontseptsioon
 • Raha tulevikuväärtus
 • Raha nüüdisväärtus ja selle arvestusmeetodid
 • Rahavoogude diskonteerimisel põhinevad hindamise meetodid
 • Diskonteerimismäära valiku üldised printsiibid
Koolituse meetod:
Õppimine läbi tegevuse
 • teooria
 • praktilised ülesanded
 • grupitööd
 • case studyd

Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

 


Osalejate arvamusi:

Väga toredalt tihe kava - ei jäänud aega unistamiseks, kuid sai kenasti järje peal püsida. Sain rohkem kui ootasin.

Janika Hango

Kulude õige arvestamine, finantsplaan ja planeerimine + eelarvestamine on kindlasti teadmised, mida plaanin edaspidi kasutada. Kasulik oli ka bilansi ja lisadekoostamise detailide meeldetuletus ja täpsustamine.

Ragne Vilur

Kõik koolitusel kuuldu oli väärtuslik. Alustades äritegevusega on oluline teada rahakäibe prognoosimist, samuti kuluvad ära teadmised raamatupidamise põhitõdedest. Oluline ja kinnistunud on teave - kõike, mida ei saa mõõta, ei saa ka tulemuslikult juhtida.

Reet Trei

See koolitus erines paljuski seni käidud koolitustest- esitlus oli haarav, aktiivselt kaasa mõtlema panev ning praktiliste ülesannete lahendamisega sai teooria palju paremini mõistetavaks.

Ene Lumi

Sain endale väga hea töövahendi, mida oma plaanitavate ja tehtavate tegevuste tarvis vajan. Meeldis, et koolitus ei olnud kuiv loeng, vaid oma osa oli grupitööl, näidetel, ülesannetel.

Kristi Sipra


*


Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud 

- vastus koolitusel

 

 


Rafiko OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Uurige Töötukassa poolt pakutavat teenust: Tööta ja õpi!:

  www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi

1. mail 2017 aastal alustas Töötukassa töötust ennetavate teenuste pakkumisega töötajatele ja tööandjatele.

Töötust ennetavad teenused on mõeldud: 
töötajatele , kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; 
tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel. 

 


 

Rafiko Kirjastuse praktilised majandusraamatud ja kandlemuusika CD-d

 Pakume praktilisi majandusraamatuid majandustehingutest, kuluarvestusest, eelarvestamisest ja muusika CD-sid Kandlemees Sanderilt.

Tutvuge raamatute ja muusikaga, saatke meile oma soov  ja seejärel saadame Teile tellimuse kinnituse ja arve e-kirjaga. 
Tellimusele lisandub postikulu 3,00 eur.
Peale arve laekumist väljastame tellimuse 3 tööpäeva jooksul. 

Tutvu:

raamatud

muusika

 

 


.................................