Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs e-õppena


Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus.

 

Koolitaja:

Sander Karu,
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor, koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse
Tel: 5043202
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Eesmärk
ja õpiväljundid:

(vajalikud) teooriad praktikasse!
Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • värskendanud oma teadmisi rahakäibe (rahavoogude) prognoosimisest, eelarvestamisest ja analüüsist ning käibekapitali juhtimisest
 • õppinud täpsemalt prognoosima ja eelarvestama rahakäivet (rahavoogu)
 • leidnud võimalusi raha efektiivsemaks kasutamiseks
 • vähendanud ostjatelt laekumata summadega seotud riske ja suurendanud krediidikontrolli efektiivsust
 • koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.
Sihtgrupp:

Raamatupidajad, juhid, juhatuse liikmed, majandusarvestajad, äriarenduse spetsialistid, finantsjuhid, ökonomistid, controllerid, analüütikud, allüksuste juhid, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad jt finantspraktikud nii äriühingustest kui ka avalikust sektorist.

e-õppe korraldus:
 • Õppematerjalid: 
  slaidid väljastatakse personaalselt e-postiga (pdf, powerpoint,, word, Excel või kokkuleppel muus formaadis) või tehakse kättesaadavaks pilveteenuses.
  - 2 Sander Karu raamatut (üldjuhul saadetakse pakiautomaati)
  „Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele“ ja
  „Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis“ 
  -õppevideod ja võimalusel osaliselt veebikoolitus
 • Iseseisvate tööde arv: 16
  Koolitusel osaleja esitab iseseisvad tööd elektrooniliselt (pdf, powerpoint,, word, excell).
 • Personaalne tagasiside, iseseisvate tööde lahenduste arutelu ja tekkinud küsimustele vastamine toimub telefoni- või videokõnena või Chatina.
 • Koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi, millest 0 on auditoorse/praktilise töö tunnid

 

Olulisemad teemad:
 • Mis on rahakäibe (RKJ) (rahavoogude) juhtimine?
 • Milline on rahakäibe juhtimise eesmärk?
 • Kellele ja miks on rahakäibe juhtimine kasulik?
 • Ettevalmistused rahakäibe juhtimiseks
 • Analüüs: Rahakäibe juhtimine minu organisatsioonis
 • Rahakäibe tsükkel ja selle olulisus
 • Kuidas prognoosida ja planeerida rahakäivet?
 • Rahakäibe prognoos (eelarve) ja eelarvete süsteem
 • Rahakäibe eelarve (prognoosi) vormid ja nende kasutamine
 • Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja planeerimine
 • Projektide eelarvestamine ja rahakäibe prognoosi koostamine
 • Praktiline näide: Organisatsiooni rahakäibe prognoosi koostamine
 • Kuidas analüüsida ja uuendada rahakäibe prognoosi (eelarve)
 • Kuidas juhtida käibekapitali?
 • Raha ja selle ekvivalentide juhtimine
 • Raha konversiooniperioodi leidmine
 • Ostjate tasumata summade juhtimine ja analüüs
 • Krediidikontroll ja võlgade sissenõudmine
 • Varude juhtimine ja analüüs
 • Lühiajaliste kohustuste juhtimine ja analüüs
 • Likviidsuse ja maksevõime analüüsid
 • Rahavoogude aruande koostamine: otsemeetod ja kaudmeetod
 • Rahavoogude aruande analüüs
 • Suhtarvude kasutamine rahakäibe planeerimisel, juhtimisel ja analüüsil
Koolituse meetod:

e-õpe - õppematerjalidena väljastatakse:

 • personaalsed koolitusmaterjalid
 • Lisaõppematerjalina on  e-õppe koolituse hinnas raamatud: 
  Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele
  Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis I osa


 Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

 

 


 

Osalejate arvamusi:

Kõige väärtuslikumad olid arutlused erinevates raamatupidamise aruannetes olevate andmete seostest, nende kasutamisest analüüsiks ja planeerimiseks. Kõige huvitavamad olid praktilised ülesanded ja arutelud.

Jevgeni Sazonov

Enda jaoks pean kõige olulisemaks saadud teadmisi rahakäibe prognoosimise kohta. Meeldis väga, et teemade kohta olid ülesanded, mida sai pärast koos analüüsida.

Raaja Rand


*


Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud 

- vastus koolitusel

 

Rafiko Kirjastuse praktilised majandusraamatud ja kandlemuusika CD-d

 Pakume praktilisi majandusraamatuid majandustehingutest, kuluarvestusest, eelarvestamisest ja muusika CD-sid Kandlemees Sanderilt.

Tutvuge raamatute ja muusikaga, saatke meile oma soov  ja seejärel saadame Teile tellimuse kinnituse ja arve e-kirjaga. 
Tellimusele lisandub postikulu 3,00 eur.
Peale arve laekumist väljastame tellimuse 3 tööpäeva jooksul. 

Tutvu:

raamatud

muusika

 

 


.................................