Kuidas koolitan...

Koolituste ülesehituses lähtun põhimõttest: õppimine läbi tegevuse.

Lähtuvalt konkreetsest koolitusprojektist kombineeritakse omavahel:

  • teooria,
  • praktilised ülesanded,
  • grupitööd,
  • praktilised juhtimissituatsioonid (case studys).

Teoreetiline osa 

Teoreetilises osas keskendun nüüdisaegsetele lähenemistele ja eesmärgi saavutamiseks kõige otstarbekama(te) teooria(te) valikule. Üldjuhul tuleb kasuks ka olulisemate teadmiste värskendamine.
Sageli on samas valdkonnas mitmeid erinevaid teooriaid, kuid kõiki teooriaid ei ole mõtet juurutada.

Aitan klientidel lihtsalt ja loogiliselt eristada erinevatest teooriatest olulise ning valida ja juurutada erinevatest teooriatest vajalikud.

Näiteks kulude arvestuses on mitmed kliendid soovinud kasutada igati nüüdisaegset tegevuspõhist kuluarvestust (ABC kuluarvestus, activity based costing), kuid teadvustades teisi kuluarvestuse meetodeid, on leitud majanduslikult efektiivsemaid lahendusi. Samal ajal on mitmeid näiteid, kus tegevuspõhist kuluarvestust on olnud otstarbekas täiendada veel jääktuluarvestuse (marginal costing) ja sihtkuluarvestuse (target costing) põhimõtetega.

Praktilised ülesanded

Ülesannete lahendamise käigus kinnistatakse erinevaid teooriaid ja illustreeritakse nende kasutusvõimalusi. Ülesannete koostamisel ja valikul arvestan vastava valdkonna ja organisatsiooni (näiteks kasumile suunatud ja kasumile mittesuunatud) spetsiifikaga.

Grupitööd

Grupitööde (teamwork) käigus keskendutakse küsimustele, miks, mida ja kuidas teha ühe või teise teooria või lahenduse juurutamiseks või probleemi lahendamiseks.

Oluline on osalejate kogemuste väljatoomine ja sageli on tulemuseks 1 + 1 = 4.
Väga häid tulemusi oleme grupitööde käigus saanud meeskonna liikmete erinevate nägemuste ühtlustamisel ning konkreetsete tegevuskavade väljatöötamisel ja juurutamisel.

Näiteks strateegiate väljatöötamisel on grupitööde osakaal koolitusprogrammides üle 2/3 koolituse mahust. Saavutamaks parimat tulemust, oleme sisekoolituste käigus paindlikult täpsustanud grupitööde teemasid.

Praktilised juhtimssituatsioonid

Praktilisi juhtimissituatsioone kasutan võimalike lahenduste väljatoomiseks ja teiste kogemuste edastamiseks.

On olnud koolitusprojekte, milles enamik kasutatavaid juhtimissituatsioone on koostatud osalejate poolt lähtuvalt töös tekkivatest probleemidest. Arutame koos läbi võimalikud lahendused ning töötame välja tegevuskavad edasiseks tegevuseks.

  

***

  Kas keskenduda analüüsil ja eelarvestamisel mineviku baasile või vaadata tulevikku 

- vastus koolitusel
*

 


Rafiko OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Uurige Töötukassa poolt pakutavat teenust: Tööta ja õpi!:

  www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi

1. mail 2017 aastal alustas Töötukassa töötust ennetavate teenuste pakkumisega töötajatele ja tööandjatele.

Töötust ennetavad teenused on mõeldud: 
töötajatele , kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; 
tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel. 

 


 

Rafiko Kirjastuse praktilised majandusraamatud ja kandlemuusika CD-d

 Pakume praktilisi majandusraamatuid majandustehingutest, kuluarvestusest, eelarvestamisest ja muusika CD-sid Kandlemees Sanderilt.

Tutvuge raamatute ja muusikaga, saatke meile oma soov  ja seejärel saadame Teile tellimuse kinnituse ja arve e-kirjaga. 
Tellimusele lisandub postikulu 3,00 eur.
Peale arve laekumist väljastame tellimuse 3 tööpäeva jooksul. 

Tutvu:

raamatud

muusika

 

 


.................................