Kasutustingimused

Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad Rafiko Kirjastus OÜ interneti kodulehel www.finantskoolitused.ee/raamatud asuva raamatute ja teiste kaupade tellimiskeskkonna vahendusel tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Rafiko Kirjastuse vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid ja väljakujunenud head tavad.

1.Toodete tellimise kord

1.1 Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Rafiko Kirjastuse internetikeskkonna  kasutajaks.

1.2 Tellija valib soovitud Toote(d), määrab iga Toote koguse ning kinnitab tellimuse.

1.3 Kõik E-poes näidatud Toodete hinnad sisaldavad käibemaksu.

1.4 Kui tellitud Toodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu, siis kajastub see tellimuse vormistamisel ja arvel.

1.5 Tellija poolt kinnitatud tellimuse kohta saadetakse tellimuse kinnitus  Tellija e-postile.

1.6 Tellimus jõustub Rafiko Kirjastuse poolt Tellijale Toote välja saatmisega.

2.Toodete kohaletoimetamine

2.1 Tellitud Tooted postitab Rafiko Kirjastus 3 tööpäeva jooksul peale tellimuse eest raha laekumist.

3. Tarbija õigus tellimusest taganeda

3.1 Tarbijast Tellijal (edaspidi nimetatud Tarbija) on õigus Toodete tellimusest taganeda alates tellimuse tegemisest kuni Toodete kätte saamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

3.2 Tellimusest taganemiseks peab Tarbija Rafiko Kirjastusele esitama kirjalikult või e-posti teel avalduse.

3.3 Kui Tellimuse eest on tasutud, siis peab Tellimusest taganemise kirjalikus avalduses Tarbija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. Sularaha tagasimakseid Rafiko Kirjastus ei teosta.

3.4 Kui Tarbija taganeb tellimusest, siis kohustub Tarbija tagastama kasutamata ning kahjustamata Tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest arvates.

3.5 Rafiko  Kirjastusn tagastab Tarbijale tagastatud Toodete eest tasutud summa (v.a saatmise kulud) hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest arvates, tingimusel, et Tellija on selleks ajaks tagastanud ka Toote(d).

3.6 Juhul, kui Tellija poolt tagastatud Toode on kasutatud, siis on Rafiko Kirjastusel õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni Toote müügihinnani sõltuvalt Toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha Tellijale tagastatavast summast.

3.7 Digitaalseid tooteid (sh e-raamatuid) tagastada ei ole võimalik.

 

4. Registreerumise kord

4.1 Rafiko Kirjastuse püsikliendiks saamiseks, peab Tellija registreerima ennast Internetikeskkonna kasutajaks.

4.2 Püsikliendiks registreerides on Tellijal õigus edaspidi saada püsikliendile ettenähtud soodustusi vastavaltb Rafiko Kirjastuse püsikliendi programmile.

4.3 Registreerumiseks on vajalik täita kõik ankeedis antud lahtrid.

4.4 Peale registreerumist saadab Rafiko Kirjastus Tellijale tema poolt määratud e-posti aadressile kirja juhistega kasutajakonto aktiveerimiseks.

4.5 Peale kasutajakonto aktiveerimist saab Tellija enda poolt määratud kasutajatunnustega siseneda Rafiko Kirjastuse Internetikeskkonda ning esitada Toodete tellimusi.

 

5. Tellija õigused

5.1 Tellijal on õigus tellida Tooteid E-poes Rafiko Kirjastuse poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

5.2 Tellijale saadetav Toode peab olema korrektne ja komplektne.

5.3 Tellijal on õigus esitada Toote tellimust ja Toodet ennast puudutavaid pretensioone 30 kalendripäeva jooksul Toote kättesaamisest arvates.

5.4 Tellijal on õigus Toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 3.

 

6.Tellija kohustused

6.1 Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning  e-posti aadress.

6.2 Juhul, kui Tellija ja Toote saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 6.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

6.3 Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri Rafiko Kirjastus  tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Rafiko Kirjastus Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

6.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

 

7. Rafiko Kirjastuse õigused

7.1 Rafiko Kirjastusel on õigus muuta käesolevat Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas.

7.2 Rafiko Kirjastusel on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas.

7.3 Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Rafiko Kirjastus tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Toote saatmist.

7.4 Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt ja ei ole arvet tasunud 30 päeva jooksul on Rafiko Kirjastusel õigus tellimus ja arve tühistada ja jätta tellimus välja saatmata.

 

8. Rafiko Kirjastuse kohustused

8.1 Rafiko Kirjastus kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Toote(d).

8.2 Rafiko Kirjastus kohustub vastu võtma kõik Tellija pretensioonid.

8.3 Rafiko Kirjastus kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

8.4 Rafiko Kirjastus kohustub välja vahetama Toodete praakeksemplarid.

Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti kella 9-17 telefonil (+372) 5043202 või kirjutage e-posti aadressil:majandusraamat@gmail.com

Rafiko Kirjastus OÜ

Rafiko Kirjastus OÜ © 2019