Eelarvestamise tabelid ja vormid

   CD-l on eelarvestamiseks vajalikud tabelid ja eelarvete vormid Exceli tabelitena, mis võimaldab neid oma arvudega täita ja nii oma eelarvestusprotsessis kasutada. CD on ka raamatu "Eelarvestamine - üks strateegilise controllingu eeldusi organisatsioonis"  (Sander Karu, Villu Zirnask)  lisa.
CD sisu saadame e-kirjaga. Kuna paljudel arvutitel pole tänapäeval CD lugejat, siis saadame CD-l oleva info (failid) e-kirjaga. Juhul, kui soovite siiski CD-d, palun lisada vastav märge.


Hind: 14.- eur

Telli...

 

CD sisu:

Tabeli nimetus:

Tabeli nr:

müügiprognoos

3,4

hinnaprognoos

3,4

müügijuhtide müügiprognoos

3,5

materjali ja tööjõu kulunormid

3,6

valmistoodangu varude prognoos

3,7

materjalide varude prognoos

3,8

müügieelarve 

3,9 - 3,11

ühikuline tootmiseelarve

3,12

materjalide kasutamise eelarve

3,13 - 3,14

materjalide ostu eelarve

3,15

tööjõu eelarve

3,16

tootmislike üldkulude eelarve

3,17

tootmislike üldkulude jaotamine

3,18

toote eelarve

3,19 - 3,20

varude eelarve

3,21

valmistatud ja müüdud toodangu kulu eelarve

3,22

turustuskulude eelarve

3,23

reklaami ja müügiedendamise kulude eelarve

3,24

üldhalduskulude eelarve

3,25

eelarvestatud ärikasumi aruanne

3,26

investeeringute eelarve

3,27

põhivara muutuste eelarve

3,28

lühiajalise rahakäibe eelarve vorm

3,29

pikaajalise rahakäibe eelarve vorm

3,30

eelarvestatud raha laekumine müügist

3,31

eelarvestatud väljamaksed materjalide eest

3,32

eelarvestatud väljamaksed tööjõu eest

3,33

eelarvestatud väljamaksed tootmislike üldkulude eest

3,34

eelarvestatud väljamaksed turustuskulude eest

3,35

eelarvestatud väljamaksed üldhalduskulude eest

3,36

eelarvestatud väljamaksed investeeringute eest

3,37

eelarvestatud väljamaksed laenu tagastamiseks

3,38

rahakäibe elarve koostamine

3,39

eelarvestatud kasumiaruanne

3,40

eelarvestatud bilanss

3,41

eelarvestatud rahavoogude aruanne

3,42
 

 

Kulude juhtimine ja arvestus**303 majandustehingut*70 kuluarvestuse ülesannet**Eelarvejuhendi koostamine*Amortisatsioonikulu arvestus*Juhtimise võlu ja valu I*Juhtimise võlu ja valu II*Eelarvestamise tabelid*Rahakäbe juhtimise tabelid