Rahakäibe juhtimine

2 CD-d rahakäibe juhtimiseks vajalike rahakäibe aruannete ja analüüsidega Exceli tabelitena, mis võimaldab ise neid tabeleid oma arvudega täita ja kasutada oma rahakäibe juhtimisel. (CD-d olid raamatute Rahakäibe juhtimine I ja II osa lisad)

Hind: 18.- eur

Telli...

 I CD

Rahakäibe prognoos
Investeeringud ostjatelt laekumata arvetesse
Ostjatelt laekumata arvete ja müügikäibe suhe
Kliendi maksetavade analüüs
Kliendi maksetava analüüsi aruanne piirkondade lõikes
Ostjatelt laekumata arvete, laekumiste ja krediidilimiidi kasutamise analüüsi aruanne
Hankijatele tasumata arvete aegumisaruande vorm
Pikaajalise rahakäibe prognoosi vorm
Lühiajalise rahakäibe prognoosi vorm
Igapäevase rahakäibe prognoosi vorm
Raha laekumise prognoos krediitmüügist
Müügist raha laekumise prognoosi vorm
Ostjatelt laekumata arvete aegumisaruande vorm
Raha väljamaksete prognoosi vorm
Prognoositav realiseeritud toodete kulu aruande vorm + realiseeritud toodete kulu ja müügikäibe suhte analüüsi aruande vorm
Projekti rahakäibe prognoos
Uue projekti rahavajaduse prognoosi vorm

II CD

Rahakäibe aruanne kaudmeetodil.
Rahakäibe aruanne otsemeetodil lähtudes IAS nõuetest.
IAS nõuetest lähtudes otsemeetodil koostatud rahakäibe aruande alternatiiv.
Rahakäibe aruanne kaudmeetodil lähtudes IAS nõuetest.
IAS nõuetest lähtudes kaudmeetodil koostatud rahakäibe aruande alternatiiv 1 - ärikasum enne muutusi käibekapitalis.
IAS nõuetest lähtudes kaudmeetodil koostatud rahakäibe aruande alternatiiv 2 - makstud dividendid esitatakse äritegevuse rahakäibes.
IAS nõuetest lähtudes kaudmeetodil koostatud rahakäibe aruande alternatiiv 3 - makstud dividendid esitatakse äritegevuse rahakäibes ja ärikasum enne muutusi käibekapitalis.
Rahakäibe aruanne otsemeetodil lähtudes GAAP nõuetest.
Puhaskasumi korrigeerimine äritegevuse rahajäägi muutuse leidmiseks.
Rahakäibe aruanne kaudmeetodil lähtudes GAAP nõuetest.
Rahakäibe aruande horisontaalanalüüs.
Rahakäibe aruande vertikaalanalüüs.
Tegeliku ja eelarvelise rahakäibe aruannete võrdlus.
Möödunud ja käesoleva perioodi rahakäibe aruannete võrdlus.  

 

 

Kulude juhtimine ja arvestus**303 majandustehingut*70 kuluarvestuse ülesannet**Eelarvejuhendi koostamine*Amortisatsioonikulu arvestus*Juhtimise võlu ja valu I*Juhtimise võlu ja valu II*Eelarvestamise tabelid*Rahakäbe juhtimise tabelid