Kuluarvestuse tabelid

   CD-l on kuluarvestuses vajalikud materjalid Exceli tabelite kujul, mis võimaldab tabeleid oma arvudega täita ja  ise vastavaid arvutusi teha, ja kuluarvestusega seotud RTJ-d.  CD on ka raamatu Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis lisa.
Kuna paljudel arvutitel pole tänapäeval CD lugejat, siis saadame CD-l oleva info (failid) e-kirjaga. Juhul, kui soovite siiski CD-d, palun lisada vastav märge.

Hind: 14.- eur

Telli...

CD sisu:

  • Jääktulupõhine kasumiaruanne
  • Läbilaskekulu arvestus
  • Tootmise omahinna arvestus tegevuspõhise kuluarvestuse (ABC) meetodil
  • Täisomahinna arvestus traditsioonilisel meetodil
  • Töökulude andmik
  • RTJ 1
  • RTJ 2
  • RTJ 4
  • RTJ 5
  • RTJ 10

Kulude juhtimine ja arvestus**303 majandustehingut*70 kuluarvestuse ülesannet**Eelarvejuhendi koostamine*Amortisatsioonikulu arvestus*Juhtimise võlu ja valu I*Juhtimise võlu ja valu II*Eelarvestamise tabelid*Rahakäbe juhtimise tabelid