Töötukassa pakub koolitustoetusi töötajatele ja tööandjatele

1. mail 2017 aastal alustas Töötukassa töötust ennetavate teenuste pakkumisega töötajatele ja tööandjatele.

Töötust ennetavad teenused on mõeldud: 
töötajatele , kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; 
tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel. 

Uurige Töötukassa poolt pakutavat teenust: Tööta ja õpi!:

  www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi


 

Avalikud koolitused

Vaata koolituskalendrit...

Avalikke koolitusi viin läbi peamiselt järgmistel teemadel:

  • finantsanalüüs
  • finantsjuhtimine
  • juhtimisarvestus
  • controlling
  • eelarvestamine
  • kuluarvestus jne.

Koolituste korraldaja on Rafiko OÜ, kes on ka Töötukassa koolituspartner.

Vaata kõiki avalike koolituste teemasid
ja õppekavasid ...

 

 

1. mail 2017 aastal alustas Töötukassa töötust ennetavate teenuste pakkumisega töötajatele ja tööandjatele.

Töötust ennetavad teenused on mõeldud: 
töötajatele , kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; 
tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel. 

Uurige Töötukassa poolt pakutavat teenust: Tööta ja õpi!:

  www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi


  Kas keskenduda analüüsil ja eelarvestamisel mineviku baasile või vaadata tulevikku 

- vastus koolitusel
*