Print
February 2018
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine. 2 päeva Tallinn 06.02 - 07.02.2018
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs. 3 päeva Tallinn 06.02 - 08.02.2018
UUS! Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs. 2 päeva Tallinn 12.02 - 13.02.2018
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs mittefinantsjuhile. 3 päeva Tallinn 14.02 - 16.02.2018
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus. 2 päeva Tallinn 14.02 - 15.02.2018
March 2018
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile. 2 päeva Tallinn 13.03 - 14.03.2018
Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs. 2 päeva Tallinn 21.03 - 22.03.2018
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile. 1 päev Tallinn 21.03.2018
April 2018
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis. 2 päeva Tallinn 16.04 - 17.04.2018
Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine ja avalike teenuste kaardistamine, 2 päeva Tallinn 18.04 - 19.04.2018
May 2018
Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine. 2 päeva Tallinn 14.05 - 15.05.2018
Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus. 3 päeva Tallinn 14.05 - 16.05.2018